tanja bakic

Mihaela Gašpar Đukić (Zagreb. 10. travanj 1973.) hrvatska spisateljica.

Objavila je romane:

 Bez iznenadnih radosti molim (Aora, Zagreb, 2010)

 Roman je to u kojem autorica otkriva svakodnevne, snažne ljudske strahove i životne manjkavosti. Kroz glavni lik muškarca u tridesetim godinama, autorica predstavlja sasvim iskrenu, izravnu priču neopterećenu društvenim uzusima, ali opterećenu sviješću o sebi, istini, ispraznosti, pitanjima bez odgovora i odgovorima bez pitanja.

 Mitohondrijska Eva (Matica hrvatska Osijek, Osijek, 2013; drugo izdanje: Disput, Zagreb, 2015)

Autorica kroz živopisne likove, pripovijeda o intimnom svijetu, skrivenom i zapravo bolnom, i onom vanjskom, društveno prihvatljivom, ali istovremeno i učmalom, uniformairanom, bezizlaznom svijetu, pokušavajući upravo iz tog dvostrukog dna nastaviti put - prema gore!

 Zbirka kratkih priča Slatkiš, duhan, britva (Disput, Zagreb, 2013)

U zbirci autorica progovara o različitim obiteljskim situacijama. Od odrastanja bez oca, no s majkom koja je imala puno muških prijatelja; ljubavnog odnosa punog mržnje prema svekrvi, do priče u kojoj otac hladnokrvno ubija majku koju voli više od svega. Autorica portretira plejadu različitih likova koje čitatelj upoznaje već kroz nekoliko prvih rečenica, kao i njihove najskrivenije osjećaje te svjedoči nizu ljudskih sudbina, vješto isprepletenih u svakoj pojedinoj priči ove zbirke.

 Roman O čajnicima i ženama (Disput, Zagreb, 2016)

Svjedočanstvo je to o jednoj obitelji, nesretnoj na svoj način, priča o slabostima, o propalim brakovima, o propuštenim prilikama. Roman je sumoran i pesimističan, govori o frustracijama i krivnjama jedne obitelji, koja to jest a opet i nije. U međusobnim optuživanjima i nesporazumima iscrtava se portret konzervativne obitelji koja nameće ulogu žene kao krotke i poslušne. Promašene prilike, pogrešni koraci, svi ti sivi životi krhki poput porculanskog čajnika, obavijeni tajnama, odišu propašću jedne obitelji koja vodi u bezdan iz kojeg nema izlaza.

 Spori odron (Disput, Zagreb, 2017)

Svaka od šest priča od kojih se roman sastoji ide tragom proživljavanja nekog od članova tih obitelji, gdje u poetičnoj atmosferi latentne bezizlaznosti međuljudski odnosi koje likovi ostvaruju škripe i odlaze u svim pogrešnim smjerovima. Nikad nagrađeni napori za ostvarenjem bliskosti i smisla oblikuju svijet u kojem se obiteljski život, slavljen kao ideal zajedništva i podrške izvrće u svoje tragične suprotnosti

Nemirnica  (Disput, Zagreb,2019)

Roman koji nam govori o teškom bolesnom umirovljenom uraru koji započinje proces prihvaćanja završetka svojeg života. Otkucaji srca istovjetni su otkucaju sata, a protagonist ovog romana svoje posljednje otkucaje provodi u prisjećanju na promašenost vlastitog života.

Velika stvar (Disput, Zagreb, 2020)

Kronika jedne neimenovane obitelji koja svoju lozu, ali i financijsku dobit, pokušava izgraditi na različite načine. Od vremena kad su živjeli u stanu i otac je zarađivao prodavajući Zepter lonce do vremena kad je majka odlučila napustiti obitelj, a otac se bavio nadrilječništvom u kući nadomak grada, prošao je neodrediv broj godina. Problematičan odnos s ocem, suživot s bakom, topao i blizak odnos sa sestrom Magdom i oprezan odnos s majkom, opisan je iz perspektive dječaka koji je siguran kako će jednog dana počiniti patricid.

Novi roman radnog naslova Premještanje snova izlazlazi u ovoj,  2023.,  godini.

Romani ove autorice često se nalaze među finalistima domaćih nagrada. Rukopis romana "Mitohondrijska Eva" proglašen je najboljim proznim rukopisom na 7. anonimnom natječaju osječkog ogranka Matice hrvatske 2012. godine. Zbirka kratkih priča "Slatkiš, duhan, britva" bila je u užem izboru za Nagradu Ksaver Šandor Gjalski 2013. godine. Roman "O čajnicima i ženama" ulazi u finale Nagrade Fran Galović 2017. godine, dok se roman "Spori Odron" nalazi među finalistima Nagrade Meša Selimović 2018. godine. "Nemirnica" dospijeva među finaliste 13. književne nagrade Tportala 2020. godine, kao i među pet finalista nagrade Fric iste godine. Također, roman "Nemirnica" je preveden u Makedoniji.


Mihaela Gašpar Đukić (Zagreb, April 10, 1973) is a Croatian writer.

She has published the following novels:

"Bez iznenadnih radosti molim" (Aora, Zagreb, 2010): It is a novel in which the author reveals everyday, powerful human fears and flaws. Through the main character, a man in his thirties, the author presents a sincere and direct story unburdened by social norms but burdened with self-awareness, truth, emptiness, unanswered questions, and answers without questions.

"Mitohondrijska Eva" (Matica hrvatska Osijek, Osijek, 2013; second edition: Disput, Zagreb, 2015): Through vivid characters, the author tells a story about the intimate world, hidden and actually painful, as well as the external, socially acceptable but at the same time stagnant, uniformed, and hopeless world, trying to continue the journey from that double bottom towards the top!

"Slatkiš, duhan, britva" (Disput, Zagreb, 2013): This collection of short stories addresses various family situations. From growing up without a father but with a mother who had many male friends to a story where a father cold-bloodedly kills the mother he loves more than anything. The author portrays a plethora of different characters that the reader gets to know in just a few opening sentences, along with their most hidden feelings, and witnesses a series of intertwined human destinies in each story of this collection.

"O čajnicima i ženama" (Disput, Zagreb, 2016): This is a testimony about a family, unhappy in its own way, a story about weaknesses, failed marriages, missed opportunities. The novel is gloomy and pessimistic, speaking about the frustrations and guilt of a family that is and yet isn't. In mutual accusations and misunderstandings, a portrait of a conservative family that imposes the role of a submissive and obedient woman emerges. Missed opportunities, wrong steps, all those gray lives as fragile as porcelain teapots, shrouded in secrets, exude the downfall of a family leading into a bottomless pit.

"Spori odron" (Disput, Zagreb, 2017): Each of the six stories that make up this novel follows the experiences of one of the family members, where in a poetic atmosphere of latent hopelessness, the interpersonal relationships the characters establish creak and go in all the wrong directions. The never-rewarded efforts to achieve closeness and meaning shape a world in which family life, celebrated as an ideal of togetherness and support, twists into its tragic opposites.

"Nemirnica" (Disput, Zagreb, 2019): This novel tells the story of a retired watchmaker, seriously ill, who begins the process of accepting the end of his life. The beats of his heart are identical to the ticking of a clock, and the protagonist of this novel spends his final moments reminiscing about the failures of his own life.

"Velika stvar" (Disput, Zagreb, 2020) is a chronicle of an unnamed family that tries to build its lineage and financial gain in various ways. From the time they lived in an apartment and the father earned a living by selling Zepter pots to the time when the mother decided to leave the family and the father engaged in quackery in a house near the city, an indefinite number of years have passed. The problematic relationship with the father, living with the grandmother, the warm and close relationship with sister Magda, and the cautious relationship with the mother are described from the perspective of a boy who is certain that one day he will commit patricide.

The new novel, with the working title "Premještanje snova" (Dream Relocation), is set to be released in this year, 2023.

Intro Image

ODAKLE ZOVEM, PODGORICA 2024

Lokacija

Knjižara "Karver", Banja
Cvijetin brijeg bb, Obala Ribnice, Podgorica

Kontakt

Telefon: +381 20 602 625

E-mail: karver@t-com.me

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Subota: 9:00 - 16:00

Nedjeljom ne radi